Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1989-06-08
Data wydania:
1989-05-30
Data wejścia w życie:
1989-07-01
Organ wydający:
 • SEJM
Organ zobowiązany:
 • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 • MIN. KULTURY I SZTUKI
 • MIN. TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
 • MIN. PRZEMYSŁU
 • PREZ. POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI
 • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH
 • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 • MIN. KIEROWNIK CENTRALNEGO URZĘDU PLANOWANIA
 • PRZEW. KOMITETU DO SPRAW MŁODZIEŻY I KULTURY FIZYCZNEJ
 • MIN. RYNKU WEWNĘTRZNEGO
 • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
 • MIN. FINANSÓW
 • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
 • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Akty zmienione (79)
Akty uznane za uchylone (4)
Akty wykonawcze (74)
Akty zmieniające (49)