Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
1989-09-30
Data wydania:
1989-06-09
Data wejścia w życie:
1989-11-01
Data obowiązywania:
1989-11-01
Data uchylenia:
2019-10-17
Akty wykonawcze (1)
Akty uchylające (1)