Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 1989 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
1989-10-30
Data wydania:
1989-09-30
Data wejścia w życie:
1989-10-30
Data obowiązywania:
1989-10-30
Organ wydający:
  • PREZ. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Orzeczenie TK dla aktu (1)