Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1989-12-31
Data wydania:
1989-12-28
Data wejścia w życie:
1990-01-01
Data uchylenia:
1998-01-01
Uwagi:
W zakresie art. 106f utraciło moc z dniem 7 listopada 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
Akty zmienione (3)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (10)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (552)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (14)
Akty uchylające (1)