Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
1989-03-14
Data wydania:
1989-03-01
Data wejścia w życie:
1989-03-14
Data uchylenia:
1991-08-29
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Akty uchylające (1)