Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
1990-06-09
Data wydania:
1989-06-09
Data wejścia w życie:
1990-02-10
Data wygaśnięcia:
2021-08-28
Akty wykonawcze (1)
Akty uchylające (1)