Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami państwowymi mianowanymi w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz terenowych organów administracji rządowej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1990-08-01
Data wydania:
1990-07-13
Data wejścia w życie:
1990-08-01
Data obowiązywania:
1990-08-01
Data wygaśnięcia:
1991-02-01
Organ wydający:
  • SEJM
Odesłania (2)