Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1990-02-09
Data wydania:
1990-01-29
Data wejścia w życie:
1990-02-09
Z mocą od:
1990-01-01
Data uchylenia:
1999-01-01
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Podstawa prawna (6)
Podstawa prawna z art. (9)
Akty zmienione (5)
Akty uchylone (3)
Odesłania (1)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (14)
Uchylenia wynikające z (1)