Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1990-11-19
Data wydania:
1990-10-12
Data wejścia w życie:
1990-11-19
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Akty zmienione (1)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (570)
Orzeczenie TK (5)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (141)
Dyrektywy europejskie (6)