Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1990-11-26
Data wydania:
1990-10-08
Data wejścia w życie:
1990-12-10
Data uchylenia:
1995-04-01
Organ wydający:
  • MIN. PRZEMYSŁU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (1)
Uchylenia wynikające z (1)