Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1990-03-19
Data wydania:
1990-03-08
Data wejścia w życie:
1990-05-27
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
Uwagi:
Z dniem 29 grudnia 1998 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (na podst. Dz.U. z 1998 Nr 162 poz. 1126) niniejsza ustawa została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca została ogłoszona
Organ wydający:
  • SEJM
Akty wykonawcze (102)
Orzeczenie TK (21)
Informacja o tekście jednolitym (13)
Akty zmieniające (98)