Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-04-18
Data wydania:
1991-03-21
Data wejścia w życie:
1991-07-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (8)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (113)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (62)
Dyrektywy europejskie (5)