Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-07-04
Data wydania:
1991-06-14
Data wejścia w życie:
1991-07-04
Data uchylenia:
2001-01-01
Uwagi:
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i od wynagrodzeń ma zastosowanie do dochodów osiągniętych przed 1.01.1992 r. (Dz.U.1991 nr 80 pod. 350). Art. 42 ustawy został uchylony ustawą z dnia 1 marca 2002 r, Dz. U. 2002 nr 25, poz. 253 (art. 80 ust. 2) z dniem 1 kwietnia 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH
Akty zmienione (8)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (9)
Akty uchylające (1)