Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-01-29
Data wydania:
1990-12-21
Data wejścia w życie:
1991-07-29
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Akty zmienione (1)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (27)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (27)
Dyrektywy europejskie (4)