Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-01-29
Data wydania:
1991-01-12
Data wejścia w życie:
1991-01-29
Data uchylenia:
2005-02-05
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. FINANSÓW
  • PRZEW. KOMITETU DO SPRAW NAUKI I POSTĘPU TECHNICZNEGO
Akty zmienione (3)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (4)
Akty wykonawcze (20)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (13)
Akty uchylające (1)