Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-08-19
Data wydania:
1991-07-27
Data wejścia w życie:
1991-10-01
Data uchylenia:
1998-01-01
Uwagi:
obowiązuje w zakresie zmiany Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 W zakresie art. 69-70 oraz 73-82 obowiązywało do dnia 30 czerwca 1999 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • WOJEWODA
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (2)
Akty zmieniające (3)
Akty uchylające (1)