Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-08-29
Data wydania:
1991-07-20
Data wejścia w życie:
1991-10-29
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.
Uwagi:
zmiana tytułu ustawy "o Inspekcji Ochrony Środowiska" Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 art. 74 pkt 1 z dniem 1 stycznia 1999 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (35)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (72)
Dyrektywy europejskie (12)