Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (2)