Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-10-08
Data wydania:
1991-08-24
Data wejścia w życie:
1992-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. FINANSÓW
  • KOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (349)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (12)
Akty zmieniające (80)
Dyrektywy europejskie (3)