Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-11-15
Data wydania:
1991-10-17
Data wejścia w życie:
1991-11-15
Data uchylenia:
1999-01-01
Uwagi:
art. 22, 24, 34 i 40 weszły w życie z dniem 1 stycznia 1992 r., z uwzględnieniem ust. 2 i 3; obowiązuje w zakresie zmian Dz.U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19, Dz.U. z 1991 Nr 17, poz. 75 oraz Dz.U. z 1991 Nr 63, poz.266.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Akty zmienione (9)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (19)
Akty wykonawcze (49)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (19)
Akty uchylające (1)