Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1992-04-07
Data wydania:
1992-03-27
Data wejścia w życie:
1992-04-07
Data obowiązywania:
1992-01-01
Data uchylenia:
1995-01-01
Uwagi:
Przepisy w części dotyczącej dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do używania przed dniem 1 stycznia 1995 r. mają zastosowanie do rozliczeń podatków, których rok podatkowy rozpoczyna się przed dniem 1 stycznia 1995 r. i mają zastosowanie do końca roku podatkowego kończącego się w 1995 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (3)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (4)
Akty uchylające (1)