Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (7)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)