Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1992-07-15
Data wydania:
1992-06-20
Data wejścia w życie:
1993-01-01
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Uwagi:
zmiana tytułu ustawy "o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego ransportu zbiorowego" Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 34, art. 1 pkt 1 z dniem 31 stycznia 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Akty zmienione (17)
Akty uznane za uchylone (8)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (26)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (42)