Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1992-09-10
Data wydania:
1992-07-29
Data wejścia w życie:
1992-12-10
Data uchylenia:
2010-01-01
Uwagi:
art. 14, art. 15b ust. 1, 2, 4, 4a i 5, art. 15d, art. 16 pkt 2 i 3, art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 22 i art. 23 tracą moc z dniem 14 lipca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 134, poz. 779).
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. FINANSÓW
Akty zmienione (9)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (71)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (26)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)