Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o zasadach gospodarki finansowej państwa w 1992 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1992-03-10
Data wydania:
1992-01-25
Data wejścia w życie:
1992-03-10
Data obowiązywania:
1992-01-01
Data uchylenia:
1992-12-31
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. FINANSÓW
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Akty zmienione (9)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (1)
Uchylenia wynikające z (1)