Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1992-03-10
Data wydania:
1992-02-15
Data wejścia w życie:
1992-03-10
Z mocą od:
1992-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. FINANSÓW
Akty zmienione (10)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (15)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (131)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (12)
Akty zmieniające (281)
Dyrektywy europejskie (10)