Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1993-01-15
Data wydania:
1992-10-30
Data wejścia w życie:
1993-04-16
Data uchylenia:
2001-08-22
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 z dniem 8 kwietnia 1993 r. z wyjątkiem art. 3-7; art. 1 pkt 6 oraz art. 4 wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 1993 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Akty zmienione (2)
Akty wykonawcze (12)
Akty zmieniające (1)
Akty uchylające (1)