Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1993-12-24
Data wydania:
1993-12-10
Data wejścia w życie:
1994-01-01
Data uchylenia:
1998-12-31
Uwagi:
przepisy art. 3 pkt 3-6, art. 4 pkt 1 lit. a)-e), pkt 2 lit. a) i b) i pkt 3, art.14 ust. 3, art. 27 ust. 2 i art. 27a ust. 1 i 2 zachowują moc do dnia 31 grudnia 1999 r. i mają zastosowanie do obliczania zapotrzebowania na dotacje udzielaną gminom na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w 1999 r. zgodnie z art. 45b ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787)
Organ wydający:
  • SEJM
Akty zmienione (2)
Akty uchylone (3)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (12)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (13)
Akty uchylające (1)