Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1994-01-04
Data wydania:
1993-12-29
Data wejścia w życie:
1994-01-04
Z mocą od:
1994-01-01
Data uchylenia:
2006-10-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Akty zmienione (2)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (26)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (18)
Akty uchylające (1)