Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data wydania:
1994-04-15
Data uchylenia:
2001-05-31
Uwagi:
do zmian w składzie Senatu wybranego w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r. stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SENATU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Akty uchylające (1)