Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data wydania:
1994-06-10
Data wejścia w życie:
1995-01-01
Data obowiązywania:
1995-01-01
Data uchylenia:
2004-03-02
Uwagi:
przepisy art.7-12 i art.92 wchodzą w życie z dniem 4 lipca 1994 r.; przepisy art.4 ust.1 pkt 3 w części dotyczącej zamówień publicznych finansowanych ze środków własnych oraz art.31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Akty zmienione (2)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (50)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (19)
Akty uchylające (1)