Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1994-01-26
Data wydania:
1993-12-10
Data wejścia w życie:
1994-02-24
Uwagi:
Przepisy art. 40 i art. 47 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (10)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (38)
Orzeczenie TK (7)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (55)
Dyrektywy europejskie (2)