Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data wydania:
1994-07-07
Data wejścia w życie:
1995-01-01
Data uchylenia:
2003-07-11
Uwagi:
w odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzennego gmin, o których mowa w art. 87 ust. 3, przepisy art. 31a ustawy wymienionej w ust. 1 zachowują moc do czasu utraty mocy albo uchylenia tych planów
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
  • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
Akty zmienione (8)
Akty uchylone (5)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (11)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (19)
Akty uchylające (1)