Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (4)
Akty zmienione (1)
Odesłania (1)
Akty uchylające (1)