Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1994-10-20
Data wydania:
1994-08-19
Data wejścia w życie:
1995-01-21
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (1)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (28)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (30)
Dyrektywy europejskie (1)