Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1994-11-19
Data wydania:
1994-09-29
Data wejścia w życie:
1995-01-01
Uwagi:
przepisy wymienione w art.85 ust.1 niniejszej ustawy zachowują moc w stosunku do jednostek, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do czasu zakończenia przez te jednostki roku obrotowego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1995 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. FINANSÓW
Akty zmienione (13)
Akty uznane za uchylone (8)
Akty wykonawcze (122)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (87)
Dyrektywy europejskie (7)