Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy zmieniającej ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data wydania:
1994-10-21
Data wejścia w życie:
1994-12-07
Data uchylenia:
1998-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
Akty zmienione (2)
Odesłania (1)
Akty uchylające (1)