Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1994-12-02
Data wydania:
1994-10-26
Data wejścia w życie:
1995-01-01
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych
Uwagi:
Tekst jednolity nie obejmuje art. 64-70 ustawy. Z dniem 1 stycznia 2004 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (na podst. Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (90)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (76)
Dyrektywy europejskie (2)