Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Pokaż treść w pełnym oknie
Akty zmienione (15)
Akty uchylone (11)
Akty uznane za uchylone (56)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (158)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (43)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (4)