Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1995-03-31
Data wydania:
1995-03-16
Data wejścia w życie:
1995-08-10
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
Akty zmienione (2)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (41)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (25)
Dyrektywy europejskie (4)