Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1995-06-14
Data wejścia w życie:
1995-06-26
Data uchylenia:
2002-01-01
Uwagi:
Rozporządzenie ma zastosowanie do skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się w 1995 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)