Oświadczenie Rządowe z dnia 22 marca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii, ustanawiającego współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS), sporządzonego w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data wydania:
1995-03-22
Data wejścia w życie:
1995-07-19
Data obowiązywania:
1995-07-19
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)