Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1995-07-31
Data wydania:
1995-06-29
Data wejścia w życie:
1995-11-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (347)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (37)
Dyrektywy europejskie (3)