Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1994-12-14
Data wejścia w życie:
1995-04-01
Data uchylenia:
2002-12-16
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (3)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (4)
Akty uchylające (1)