Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data wydania:
1993-07-12
Data wejścia w życie:
1995-06-16
Data obowiązywania:
1995-06-16
Data uchylenia:
2020-06-16
Data wygaśnięcia:
2021-04-04
Akty wykonawcze (1)
Akty uchylające (2)