Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1996-04-19
Data wydania:
1996-04-04
Data wejścia w życie:
1996-06-20
Data uchylenia:
2002-12-16
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 1999 r Nr 15, poz. 140 z dniem 12 marca 1999 r., z wyjątkiem par. 2
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)