Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-01-18
Data wydania:
1995-12-22
Data wejścia w życie:
1996-03-01
Data uchylenia:
2004-06-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 13 dotyczący art. 27 ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie dnia 1 maja 1996 r. Art. 2 wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 1996 r. z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
Akty zmienione (3)
Akty wykonawcze (1)
Akty uchylające (1)