Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-08-14
Data wydania:
1996-06-14
Data wejścia w życie:
1996-09-14
Data uchylenia:
2004-06-01
Uwagi:
Art. 35 ust. 3 i 4 oraz art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 87 poz 506), w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Akty zmienione (2)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (1)
Akty uchylające (1)