Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-08-30
Data wydania:
1996-08-08
Data wejścia w życie:
1997-01-01
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów.
Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2002 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (na podst. Dz. U. z 2001 r. Nr 154, nr 1800) ; art. 1-25, art. 34-38 i art. 39 ust. 5 wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., art. 33 ust. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 1997 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
Akty uznane za uchylone (18)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (2153)