Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-01-30
Data wydania:
1995-11-09
Data wejścia w życie:
1996-05-01
Data obowiązywania:
1996-05-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (23)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (16)
Dyrektywy europejskie (14)